Contact Us


Shenzhen Liankehong Electronic Technology Co., LTD

Address:
Room 1201, 12th Floor,
Baoyuan Huafeng Head Office Economic Building,
Xixiang Avenue, Xixiang Street,
Baoan District, Shenzhen
CellPhone:
+86 17187556587
Whatsapp:
+86 17187556587